PROSTORNI PLANOVI  

 

28.03.2017.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

 

16.03.2017.

Program ukupnog razvoja Općine Lupoglav od 2015. do 2020.

10.02.2017.

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUPOGLAV

PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA

 

GRAFIKA

5000

25000

 

PDF

GRAFIKA

5000
4A_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4C_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4D_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4F_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4G_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4I_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4J_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4K_GRAĐEVINSKA PODRUČJA
 
25000
Lupoglav-IV_IDPPUO-1B-promet,posta_ i_telekomunikacije-Model
Lupoglav-IV_IDPPUO-2-infrastruktura-Model
Lupoglav-IV_IDPPUO-3A1-uvjeti koristenja i zastite prostora-Model
Lupoglav-IV_IDPPUO-3A-zastita-uvjeti_koristenja-Model
Lupoglav-IV_IDPPUO-3B-zastita-podrucja_posebnih_mjera-Model
Lupoglav-IV_IDPPUO-1A-koristenje_i_namjena_povrsina_PP2-Model

TEKST

IV. IiD_PPUO_ Lupoglav - obrazlozenje_PP2
IV. IiD_PPUO_ Lupoglav - sazetak za javnost_PP2
Lupoglav-IV_IDPPUO-odredbe_za_provedbu-integralni_tekst-PP2

 

SAŽETAK ZA JAVNOST

IV. IiD_PPUO_ Lupoglav - sažetak za javnost - ponovna javna rasprava

 

TEXT

Lupoglav-IV_IDPPUO-odredbe_za_provedbu-integralni_tekst-KPP-KZ
Lupoglav-IV_IDPPUO_OBRAZLOZENJE_NKPP

01.02.2017.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. IDPPUO Lupoglav

26.07.2016.

Izvješće o javnoj raspravi IV. IDPPUOL

KATASTAR

Katastar

Prilozi

Građevinska područja

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LUPOGLAV

PPUOL

1A Korištenje i namjena površina

1B Promet, pošta i telekomunikacije

2 Infrastruktura

3A Zaštita: uvjeti korištenja

3B Zaštita: područja posebnih mjera

...................

Knjiga

I Izmjene i dopune PPUOL

III. Izmjene i dopune PPUOL

IV. Izmjene i dopune PPUOL

ODLUKE

ODLUKA-PPUOL 2003., („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/03.)

ODLUKA -2004. („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/04.)

ODLUKA-2005. („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/05. i  6/05)

ODLUKA-II IDPPUOL 2008.(„Službene novine Grada Pazina“ broj 30/08.)

ODLUKA-III IDPPUOL 2012. („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/12.)

ODLUKA-IV IDPPUOL 2014. („Službene novine Grada Pazina“ broj 29/04.)

ODLUKA-dopuna IV IDPPUOL 2015., („Službene novine Grada Pazina“ broj 20/15.)

UPU –GOSPODARSKE ZONE LUPOGLAV 2008. („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/08.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 

Urbanistički plan uređenja dijela gospodarske zone Lupoglav - I. faza (2007.)

DWG & DOC