Skip to main content

Financijski programi

2024. godina

pdfProgrami javnih potreba 2024.

u području predškolskog odgoja i obrazovanja • u području školstva i obrazovanja • u području kulture i sporta • socijalno-zdravstvenih potreba • gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture • održavanja komunalne infrastrukture • korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske • korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru •  utroška sredstava šumskog doprinosa.

2023. godina

pdfI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba 2023.

u području predškolskog odgoja i obrazovanja • u području školstva i obrazovanja • u području kulture i sporta • socijalno-zdravstvenih potreba • korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske • korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru •  utroška sredstava šumskog doprinosa • gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture • održavanja komunalne infrastrukture.

pdfProgrami javnih potreba 2023.

u području predškolskog odgoja i obrazovanja • u području školstva i obrazovanja • u području kulture i sporta • socijalno-zdravstvenih potreba • gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture • održavanja komunalne infrastrukture • korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske • korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru • utroška sredstava šumskog doprinosa.

2022. godina

I. Izmjene i dopune Programa:

pdfI. Izmjene Programa u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2022

pdfI. Izmjene Programa u području kulture i sporta 2022.

pdfI. Izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba 2022.

pdfI. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 2022.

pdfI. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog dopronosa 2022.

pdfI. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2022.

pdfI. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022.

Programi:

pdfProgram utroška sredstava šumskog doprinosa 2022.

pdfProgram korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2022.

pdfProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH 2022.

pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture 2022.

pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2022.

pdfProgram socijalno-zdravstvenih potreba 2022.

pdfProgram u području kulture i sporta 2022.

pdfProgram u području školstva i obrazovanja 2022.

pdfProgram u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2022.

 

2021. godina

I. Izmjene i dopune Programa:

 pdfI. Izmjene Programa u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2021.

pdfI. Izmjene Programa u području školstva i obrazovanja 2021.

pdfI. Izmjene i dopune Programa u području kulture i sporta 2021.

pdfI. Izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba 2021.

pdfI. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH 2021.

pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.

pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture 2021.

Programi:

pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.

pdfProgram korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2021.

pdfProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH 2021.

pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture 2021.

pdfProgram socijalno - zdravstvenih potreba 2021.

pdfProgram u području kulture i sporta 2021.

pdfProgram u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2021.

pdfProgram u području školstva i obrazovanja 2021.

pdfProgram utroška sredstava šumskog doprinosa 2021.