Skip to main content

Prostorni planovi

pdfOdluka o donošenju IV. PPUOL

pdfLupoglav IV IDPPUO obrazloženje

pdfOdredbe za provedbu IV IDPPUOL

 

Građevinska područja

pdf4A GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Prosijani - Hacmani, Dvorani, Semić, Beletići, Park prirode

pdf4B GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Park prirode

pdf4C GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Dvorani, Mrzlići, Dol, Fićori, Katići, Španjari, Frkovija, Pristava, Lupoglav

pdf4D GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Beletići, Lupoglav, Ribarići, Vidići - Barbići, Škrlji, Mariškići (Sv. Marija), Prčinići, Dolenja Vas, Mikulčići, Orešje, Park prirode, Dvorani

pdf4E GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Park prirode

pdf4F GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Pereci, Filinići, Viskovići, Gamberi, Dakčići, Muzarini, Lovričići, Kosovija, Paškvalići, Molinari, Kosići, Luketići, Brgini, Katačići, Erkovija

pdf4G GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Orešje, Dolenja Vas, Kovči, Staraj, Šerebija, Ravno Brdo, Paladini, Bafi, Purini, Prašići, Suši, Molji, Kancijanići, Mavrovija, Brest, Sergovija, Rušanija, Jadrasi, Kikovija, Vranja, Baričevići, Zavrh, Šekulini, Park prirode

pdf4H GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Brci, Park prirode

pdf4I GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Komarija, Brus, Šupljini, Brnci, Furlanići, Boljun, Rumanija, Tonšići, Fabići, Boljunsko Polje - Mandići, Klis, Križmanija, Kirčija

pdf4J GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Pikulići, Troštija, Mandići - Boljunsko Polje, Križmanija, Kirčija, Kurelovići, Perići, Park prirode

pdf4K GRAĐEVINSKA PODRUČJA

   • Šestani, Opatija, Mavrovići, Katun, Rogovići, Markovići, Kurelovići, Perići, Novljani, Knezi, Park prirode

pdf4L GRAĐEVINSKA PODRUČJA

 

Korištenje i namjena prostora

pdf1A Korištenje i namjena površina KPP

pdf1B Promet, pošta i telekomunikacije KPP

pdf2 Infrastruktura KPP

pdf3A Zaštita, uvjeti korištenja KPP

pdf3A1 Uvjeti korištenja i zaštite prostora

pdf3B Zaštita područja posebnih mjera KPP