Skip to main content

Izjava o pristupačnosti

Općina Lupoglav nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19.; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Lupoglav na mrežnom mjestu: https://www.lupoglav.hr/ .

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 13. srpnja 2022. godine.

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetske stranice Općine Lupoglav djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

NREPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Općine Lupoglav dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi;
  • na mrežnim stranicama koje imaju puno teksta nisu uvijek umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik;
  • u tekstovima se ne koristi uvijek jednostavan i lako razumljiv jezik;
  • nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija (npr. za tekstove audio zapisi, a za audio i video sadržaj tekstualni opisi);
  • neki od tekstova su prikazani kao slikovna datoteka.

Općina Lupoglav radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti, Općina Lupoglav se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Lupoglav kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim je posjetiteljima ponuđeno više opcija pristupačnosti.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 13. srpnja 2022. godine, prema predlošku Izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih internetskih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Općinu Lupoglav.

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Općine Lupoglav o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , telefonski na broj: 052/685-022 ili pisanim putem na adresi: Općina Lupoglav, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav.

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .