Skip to main content

Ustroj Općine Lupoglav

Upoznajte ustroj Općine Lupoglav

Slika Boljun Kaštela u Lupoglavu

Ustroj općine Lupoglav

Načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini Lupoglav i rukovodi općinskom upravom.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Lupoglav.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav smješteno je u zgradi Općine u centru naselja Lupoglav, na adresi Lupoglav 17, 52426 Lupoglav. Upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima

Članovi ustroja:

Načelnik

Franko Baxa        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Općinsko vijeće

Nataša Fijamin, predsjednica

Dean Krajcar, 1. potpredsjednik

Paulo Jačić, 2. potpredsjednik

Dorijana Počekaj, članica

Sandra Belasić, članica

Ivan Buždon, član

Goran Ravnić, član

Jedinstveni upravni odjel

Nina Rabar, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika JUO Općine Lupoglav   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Elena Krulčić, viša stručna referentica za računovodstveno-financijske poslove     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ivan Pužar, komunalni radnik

Zajednički komunalni redar

Andrej Schifflin

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

kontakt: +385 (0) 91 624 3004