Skip to main content

Javna nabava

pdfPregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2013.-2021.

pdfPravilnik o provedbi jednostavne nabave 2024.

pdfPravilnik o provedbi jednostavne nabave 2017.

 

2024. godina

xlsxPlan nabave za 2024.

2023. godina

pdfI. izmjene Plana nabave 2023.

pdfPlan nabave za 2023.

2022. godina

pdfI. Izmjena Plana nabave za 2022.

pdfPlan nabave za 2022.

2021. godina

pdfI. Izmjena Plana nabave 2021.

pdfPlan nabave za 2021.

2020. godina

pdfI. izmjena plana nabave za 2020.
pdfPlan nabave za 2020.

2019. godina

pdfI. izmjene plana nabave za 2019.
pdfPlan nabave za 2019.

2018. godina

pdfI. izmjene plana nabave za 2018.
pdfPlan nabave za 2018.

2017. godina

pdfPlan nabave za 2017.

2016. godina

pdfI. izmjene plana nabave za 2016.
pdfPlan nabave za 2016.

 

SUKOB INTRESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16. i 114/22.), objavljujemo da je Općina Lupoglav kao javni naručitelj, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16. i 114/22.), u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

      • MONTESSORI Dječji vrtić "Mali princ", Zagrebačka 48, 52000 Pazin, OIB: 01664737504, vl. Ingrid Baxa