Skip to main content

Javne usluge

BESPRAVNA GRADNJA:

bespravnagradnja.hr - Stop bespravnoj gradnji - prijavi!

 

UKOP POKOJNIKA:

pdfOpći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

pdfCjenik pogrebnih usluga

Za više informacija pogledajte službene mrežne stranice Usluge d.o.o.

 

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA:

pdfRaspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2023. godinu

pdfCjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Zaključak i očitovanje o davanju suglasnosti na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada objavljen je u "Službenim novinama Grada Pazina", broj 49/22.

Za više informacija pogledajte službene mrežne stranice Usluge d.o.o.