Skip to main content

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

xlsxPopis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Opcine Lupoglav

 

Evidencije podataka:

pdfBroj građevina i uređaja komunalne infrastrukture u Opcini_Lupoglav

pdfPopis nerazvrstanih cesta na području Općine Lupoglav