Skip to main content

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 xlsUpitnik za samoprocjenu

Službenik za informiranje

Općina Lupoglav javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Lupoglav na sljedeće moguće načine:

  1. elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na predviđenom obrascu Zahtjeva,
  2. poštom na adresu: Općina Lupoglav, Lupoglav 17, 52 426 Lupoglav, na predviđenom obrascu Zahtjeva,
  3. osobno na adresu: Općina Lupoglav, Lupoglav 17, 52 426 Lupoglav, na predviđenom obrascu Zahtjeva u uredovno radno vrijeme Općine Lupoglav
  4. telefonom na broj: 052/685-022

docZahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
docZahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
docZahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("narodne novine" broj 12/14.15/14., 141/22.)

 

Službenik za informiranje Općine Lupoglav:

Nina Rabar

Općina Lupoglav, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav
Tel.: 052/685-022
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Godišnje izvješće