Skip to main content

Vanjsko vježbalište u Lupoglavu

Izgradnja vježbališta na otvorenom prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17.,  34/19., 98/19. i 31/20.)

Svrha projekta usmjerena je na na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz stvaranje dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici. Uređenje vanjskog vježbališta utjecat će na obogaćenje lokalnog sadržaja i omogućiti aktivno provođenje slobodnog vremena specifičnih društvenih skupina. Jedinica lokalne samouprave kao turistički prepoznata destinacija dobiva dodatan sadržaj za sve posjetitelje.

Cilj projekta je poticanje lokalne zajednice na aktivniji i zdraviji način života, uspostava infrastrukture i usluga za slobodno vrijeme lokalnog stanovništva, poticanje lokalnog razvoja i kvalitete života u ruralnim područjima te uspostava turističke infrastrukture. Rezultat projekta je stvaranje dodatnog sadržaja izgradnjom vježbališta na otvorenom za cjelokupno stanovništvo.

Financijska potpora Europske unije iznosi 90% iznosa, a potpora Republike Hrvatske 10% ukupnog iznosa dobivenih sredstava.
Sufinanciranje EU vanjsko vježbalište

 vanjsko_vježbalište_2.jpgvanjsko_vježbalište_1.jpg