Skip to main content

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Lupoglav za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Općinski načelnik Općine Lupoglav raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Lupoglav

za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

 

Općina Lupoglav dodjeljuje stipendije za učenike i studente s područja općine Lupoglav za nastavak obrazovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja općine Lupoglav, s ciljem potpore i poticanja na daljnje obrazovane i jačanje ljudskih resursa.

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih i s njima izjednačenih studija, za nastavak obrazovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja općine Lupoglav koji udovoljavanju sljedećim uvjetima:

  • da su hrvatski državljani,
  • da su redoviti učenici srednje škole ili redoviti studenti koji ne studiraju uz rad, a mlađi su od 27 (dvadeset sedam) godina u trenutku objave Natječaja,
  • da imaju prebivalište na području općine Lupoglav najmanje posljednje dvije (2) godine prije podnošenja prijave na Natječaj,
  • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prijavljeno prebivalište na području općine Lupoglav najmanje posljednje dvije (2) godine (ako podnositelj prijave nije navršio 18 (osamnaest) godina života),
  • da istovremeno ne primaju stipendiju iz nekog drugog izvora.

 

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

 1. Elektronički zapis ili potvrdu policijske uprave o prebivalištu podnositelja prijave te jednog od roditelja odnosno skrbnika (ukoliko podnositelj prijave nije navršio 18 (osamnaest) godina života), iz koje je vidljivo da je prebivalište na području Općine Lupoglav duže od dvije (2) godine,
 2. Presliku svjedodžbe iz prethodne školske godine odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
 3. Potvrdu škole odnosno visokog učilišta o upisu na redovno školovanje odnosno studiranje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., s naznakom koju školsku odnosno studentsku godinu upisuje,
 4. Drugi dokumenti koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz Natječaja.

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija predaju se na propisanom obrascu: docxObrazac Prijave za dodjelu stipendije 2023.-2024.

 

Rok za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija je:

do 30. rujna 2023.za učenike

do 31.  listopada 2023.za studente

 

Prijave se dostavljaju: poštom ili se predaju osobno na adresi: Općina Lupoglav, Jedinstveni upravni odjel, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav ili elektroničkim putem na službenu e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati u nastavku: pdfNatječaj za dodjelu stipendija 2023.-2024.