Skip to main content

Proračun u malom za 2022. godinu

Proračun u malom Općine Lupoglav za 2022. godinu

 

Proračunskim vodičem prikazan je sažetak Proračuna Općine Lupoglav za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine, koji pojašnjava planove i aktivnosti. Svim mještanima omogućava se uvid u prihode i rashode Općine, kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac te kako bi se potaknulo sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju općinskog proračuna.

pdfProračun u malom za 2022. godinu