Skip to main content

Obavijest o Javnom pozivu Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Objavljen godišnji natječaj za prijavu projektnih ideja

Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

 

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

    • troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, )
    • zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)
    • troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

 

Više informacija o Javnom pozivu saznajte pdfovdje ili na mrežnoj stranici Saveza Alpe-Jadran - https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/