Skip to main content

Komposteri za otpad iz kućanstva i vrta

O B A V I J E S T

KOMPOSTERI ZA OTPAD IZ KUĆANSTVA I VRTA

 

Općina Lupoglav u travnju ove godine prijavila se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022). Prijava se odnosila na nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada i Općina Lupoglav je tom prilikom nabavila 2 kontejnera za staru odjeću, 9 kontejnera za staklo i 50 komada kompostera (350 L).

Općina Lupoglav će započeti s podjelom kompostera, pa se zainteresirani mještani mogu prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav, na broj telefona: 685-022.

Podjela će se vršiti:    20.12.2022 – od 8,00 h do 16,00 h

21.12.2022. – od 8,00 h do 14,00 h

Naglašavamo da imamo ukupno 50 komada kompostera (350 L) tako da ćemo ih dijelit prema redoslijedu zaprimanja prijava mještana.

Da bi ostvarili pravo na besplatan komposter potrebno je: imati prebivalište na području općine Lupoglav te imati podmirene obveze prema Općini Lupoglav.

Što je prikladno za kompostiranje:

·         voćni i povrtni otpaci

·         talog kave i čaja

·         kore citrusovih plodova

·         smeđi karton i novinski papir

·         ljuske od jaja, izmet malih životinja, lišće, uvelo cvijeće

·         pokošena trava u manjoj količini

·         izlomljen vrtni otpad

·         drvena vuna, trijeske piljevina i sl.

 

Komposteri:

·         Pogodni za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta

·         Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu i ljeti i zimi

·         Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica)

·         Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje
komposter