Skip to main content

Obavijest obveznicima plaćanja poreza na kuće za odmor o dužnosti dostave podataka o kući za odmor do 31. ožujka

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor da dostave podatke o kući za odmor u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2024. godini, sukladno članku 12. Odluke o porezima Općine Lupoglav.

Rok za dostavu podataka je 31. ožujak 2024. godine.

 

Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor dužni su Istarskoj županiji dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

 

Kuća za odmor

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na  području Općine Lupoglav.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

 

Iznos poreza na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor na području Općine Lupoglav plaća se u iznosu od 3,00 EUR po četvornom metru korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o porezima Općine Lupoglav (”Službene novine Grada Pazina” 50/23.).

 

Kaznene odredbe

Kaznene odredbe za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23). Novčana kazna za pravnu osobu propisana je u iznosu od 260,00 do 3310,00 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1320,00 eura. Novčana kazna za fizičku osobu  propisana je u iznosu od 10,00 do 660,00 eura, a novčana kazna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisana je u iznosu od 130,00 do 1990,00 eura.