Skip to main content

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Lupoglav

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lupoglav dana 23. srpnja 2021., donijelo je odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Lupoglav.

Download dokumenta: