Prekid sesije za

Dodirnite ekran za nastavak.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav

Općina Lupoglav objavljuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav prikupljanjem pisanih ponuda

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 11 (jedanaest) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Glas Istre“, zaključno do 24. lipnja 2022. godine.

Pravo podnošenja pisanih ponuda na Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav prikupljanjem pisanih ponuda (dalje u tekstu: Natječaj) imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe u skladu s pozitivnim propisima.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj kuverti i predaje osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav ili se šalje poštom preporučeno, na adresu: Općina Lupoglav, Natječajna komisija za prikupljanje pisanih ponuda za promet imovinom, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav, s naznakom „NE OTVARAJ-Pisana ponuda za kupnju nekretnina“.

Dan predaje ponude Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav, odnosno predaje pošti, smatra se danom primitka ponude.

Nepravovremene, nepotpune, nejasne kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Cijeli tekst Natječaja možete pogledati pdfovdje.

pdfOdluka o prodaji nekretnina 2022.

docxObrazac Ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav

 


Kontakt

 +385 (0) 52 685 022

 +385 (0) 91 268 5022

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Općina Lupoglav, Lupoglav 17
52426 Lupoglav

OIB: 52610588846
IBAN: HR3224020061824600007


Copyright © Općina Lupoglav I website by getim.hr