Skip to main content

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

O B J A V A   B I R A Č I M A

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 7. SVIBNJA 2023.

 

Za više informacija pogledajte: pdfObjava biračima - Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u JLP(R)S