Skip to main content

Odluke

pdfOdluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2023.

pdfOdluka o dodjeli javnog priznanja Općine Lupoglav u 2022.

 

pdfOdluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Vijeća i radnih tijela Vijeća 2022.

pdfOdluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lupoglav 2022

 

pdfOdluka o imenovanju odgovorne osobe za unos u Središnji registar državne imovine 2023.

pdfOdluka - Središnji registar državne imovine 2021.

pdfOdluka o imenovanju lokalnog koordinatora 2021.

 

 CIVILNA ZAŠTITA:

pdfOdluka o Planu programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara Općine Lupoglav 2024.

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI:

pdfOdluka o komunalnom doprinosu 2023.

pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 2022.

pdfOdluka o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 2022.

pdfOdluka o komunalnoj naknadi - izmjena i dopuna 2023.

pdfOdluka o komunalnoj naknadi - dopuna 2020.

pdfOdluka o komunalnoj naknadi 2019.

pdfOdluka o komunalnim djelatnostima 2019.

pdfOdluka o mjerama uklanjanja odbačenog otpada 2018.

 

VLASNIŠTVO I  DRUGA STVARNA PRAVA:

pdfOdluka o zakupu neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta 2022.

 

NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE:

pdfOdluka o najmu stanova u vlasništvu Općine Lupoglav 2018.

 

SOCIJALNA SKRB:

pdfOdluka o socijalnoj skrbi 2016.

 

GROBLJA:

pdfOdluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje - izmjena 2023.

pdfOdluka o visini godišnje grobne naknade - izmjena 2023.

pdfOdluka o grobljima - izmjene i dopune 2011.

pdfOdluka o visini godisnje grobne naknade - izmjene i dopune 2011.

pdfOdluka o dodjeli grobnog mjesta na koristenje 2002.

pdfOdluka o grobljima 2002.

pdfOdluka o visini godišnje grobne naknade 2002.

pdfOdluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na trajno korištenje 2002.