Skip to main content

Planovi

 CIVILNA ZAŠTITA:

pdfPlan djelovanja civilne zaštite Općine Lupoglav 2023.

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

pdfAnaliza upravljanja komunalnom infrastrukturom 2022.

 

GOSPODARENJE OTPADOM:

pdfIzvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za 2023.

pdfIzvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lupoglav za 2022.

pdfPlan gospodarenja otpadom 2017.-2022.

 

PLAN RAZVOJA:

pdfPlan razvoja pametne Općine Lupoglav

 

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA:

pdfStrategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Lupoglav 2021.-2027.

pdfPlan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 2024.

pdfPlan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lupoglav za 2023.

 

PROVEDBENI PROGRAM: 

pdfGodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023.

xlsxPrilog 1. Tablični prikaz Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2023.

pdfGodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022.

pdfPrilog 1. Tablica s izvješćem o provedbi Provedbenog programa za 2022.

xlsxPrilog 1. Tablica s izvješćem o provedbi Provedbenog programa za 2022.

pdfTablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Lupoglav za 1.1. - 30.6.2022.

pdfPolugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2022.

pdfProvedbeni program Općine Lupoglav 2022.-2025.

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU:

pdfPlan savjetovanja s javnošću za 2024.

pdfI. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

pdfPlan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

pdfPlan prijma u službu za 2023.

pdfPlan prijma u službu u JUO Općine Lupoglav za 2022.

pdfPlan savjetovanja s javnošću za 2022.

pdfPlan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite 2022.